Pravila registracije

Prije slanja svoje fotografije na ovu stranicu, potrebno se pažljivo upoznati s uvjetima registracije (u nastavku – uvjeti). Slanjem fotografije, suglasan si s ovim uvjetima. Ako se ne slažeš s uvjetima, ne šalji svoje fotografije i ne sudjeluj na internetskoj stranici Erodate.hr. Stranica zadržava pravo da u svakom trenutku i po vlastitom sudu izmijeni, dopuni ili otkaže ove uvjete. Ako nastaviš koristiti stranicu nakon oglašene izmjene uvjeta, to znači da se slažeš s izmjenama.

1. Ograničenja

Suglasan si da se nećeš koristiti stranicom na bilo koji način, koji nije u skladu s njenom namjenom, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmjene bilo kojih sadržaja stranice, objavljivanja, pregledavanja, obavještavanja, slanja, učitavanja, čuvanja, reprodukcije i/ili širenja, koji bi:
(1) narušili bilo kakva autorska prava, robnu marku ili patente,
(2) predstavljali poslovnu tajnu ili drugu nejavnu informaciju,
(3) bili uvredljivi ili štetni za bilo koju osobu
(4) narušavali pravo na privatnost bilo koje osobe ili javno pravo,
(5) predstavljali prijetnju osobi ili imovini, ili na bilo koji drugi način štetili svim osobama i/ili
(6) narušili zakon Republike Hrvatskoj i međunarodne sporazume.
Zahtjevi vezani uz fotografije:
- fotografija treba prikazivati Tvoje lice ili drugi jasno prepoznatljiv dio tijela
– zabranjeno je postavljanje fotografija čija su autorska prava zadržana
– zabranjeno je postavljanje fotografija zajedno s adresama drugih stranica
– zabranjeno je postavljanje pornografskih fotografija (za glavnu)
– zabranjeno je postavljanje fotografija djece
– zabranjeno je postavljanje istih fotografija
– zabranjeno je postavljanje tuđih fotografija
– Zabranjeno je postavljanje fotografija s genitalijama kao glavnih (muškarcima, ženama i parovima)

2. Cenzus punoljetnosti

Priznaješ da si punoljetan i imaš pravo koristiti se ovom stranicom.

3. Zabranjeni sadržaji

Na ovoj stranici je zabranjeno čuvanje, objavljivanje, slanje, učitavanje, širenje ili predavanje bilo kakvih uvredljivih, sramotnih, nepristojnih, pornografskih, ikonoklastičkih sadržaja i prijetnji, koje bi mogle biti tretirane kao prijestup ili poticaj na takvo djelovanje, koje se može protumačiti kao prijestup ili drugo djelovanje koje izaziva pravnu odgovornost. Zabranjeni sadržaji obuhvaćaju, ali se ne ograničavaju na neposrednu ugroženost koja prouzrokuje fizički gubitak zdravlja, opsjedanje, pornografiju i materijale sa zadržanim autorskim pravima, robne marke ili drugih privatnih materijala bez suglasnosti. Zabranjeni sadržaji obuhvaćaju isto tako, ali se ne ograničavaju na:

(1) programe s virusima i/ili sredstva koja narušavaju sigurnost ove stranice i/ili drugih stranica
(2) prijedloge ili reklame
(3) predlaganje ilegalne radnje ili poticanje na nju
(4) privatnu informaciju koja se tiče bilo koje osobe, poput broja telefona, adrese, identifikacijski brojevi ili druge privatne informacije
(5) dvostruko objavljivanje ili masovno slanje svih informacija i pornografije ili objavljivanje, slanje, učitavanje, čuvanje, prodaja ili širenje drugih uvredljivih sadržaja, koje vodstvo stranice proglasi prema vlastitom sudu, strogo su zabranjene.

Portal Erodate.hr ne tolerira članove koji nude usluge eskorta. Ako neki od članova probudi sumnju administracije portala Erodate.hr da nudi takve usluge, njegova anketa se briše iz sustava bez prethodnog upozorenja. Molimo ostale članove portala da nas obavijeste o članovima koji krše propise portala.

4. Ograničenja koja se tiču korištenja sadržaja

Ova stranica je vlasništvo Erodate.hr (Erodate.hr kao „mi“, „nas“ ili „naš“) i vodi je ta tvrtka. Bilo koji sadržaj ove stranice ne može biti na bilo koji način reproducirana, ponovno izdana, učitana, objavljena, poslana ili proširena. Modifikacija sadržaja ili njeno korištenje s bilo kojim ciljem predstavlja narušavanje autorskih prava Erodate. pl i narušavanje drugih privatnih prava. Sve robne marke, znakovi usluga i imena robe koje su navedene na ovoj stranici su vlasništvo Erodate.hr ili Erodate.hr posjeduje dozvole za njihovo korištenje.

5. Pravo na brisanje i uništavanje materijala

Erodate.hr zadržava pravo na brisanje sa stranice ili uništavanje svih sadržaja, koji narušavaju ove uvjete. Suglasan si da Erodate.hr ne snosi odgovornost za provjeru, nadzor, uređivanje i/ili nadgledanje svih sadržaja, koje su sve osobe dale, objavile, pregledale, isporučile, kopirale i/ili proširile na ovoj internetskoj stranici.

6. Pravo vlasništva na sadržaje i pravo njihovog korištenja

Potvrđuješ i garantiraš da si jedini vlasnik prava na sadržaje koje si objavio (uključujući sva autorska prava povezana s njima) ili imaš isključivo pravo i licencu na taj sadržaj, kao što je to vidljivo u ovom dijelu. Pored toga što autorska prava objavljenog sadržaja postaju Tvojim vlasništvom, slažeš se s time da će sadržaj kojeg si objavio biti dio baze podataka Erodate.hr, biti sačuvan i korišten neograničeno i da će Erodate.hr biti vlasnik baze podataka, te autorskih prava izvedenih sadržaja. Osim toga, odustajanje od svih prava na sadržaj uključuje i moralna prava, prava privatnosti i objavljivanja. Ni Erodate.hr, a ni bilo koja treća strana koja se koristi sadržajem, u skladu s propisima određenim ovim dijelom, nije Ti obvezna platiti autorski honorar ili drugu nagradu zbog korištenja sadržaja.

7. Plaćanja usluga Erodate.hr

Registracija na portal je besplatna. Portal Erodate.hr pruža usluge, čiji je dio dostupan samo članovima koji su platili članstvo. Iako će administracija portala raditi sve da bi zadovoljila članove koji plaćaju članstvo, trebali biste shvatiti da se nakon izvršenog plaćanja ne možeš žaliti na kvalitetu usluga ili tražiti povrat novca za plaćenu članarinu.
Erodate.hr ne snosi odgovornost za Korisnikovo pogrešno upisivanje koda za zahtjev ili biranje pogrešnog broja za SMS.
Ako u periodu od 24 sata od trenutka narudžbe Proizvoda Korisnik ne dobije SMS, treba podnijeti reklamaciju na e-mail adresu info@erodate.hr.

8. Nekažnjavanje

Suglasan si s plaćanjem odštete, da ćeš smatrati nevinima i braniti Erodate.hr, njegove zaposlenike, izdavače licence, vlasnike licence i nasljednike prava (sve zajedno – zaštićene stranice) od svih pretenzija, traženih naknada, odšteta, pokrića troškova i podnošenja odgovornosti (uključujući utemeljene sudske pristojbe i plaćanja pravnicima) koji proizlaze ili su vezani uz nepoštivanje propisa i pretpostavki od Tvoje strane ili od strane druge osobe, koja radi na temelju Tvojih uputa, naloga i kontrole, uključujući, ali ne ograničavajući se na izdavanje, proširenje, eksponiranje ili korištenje objavljenih sadržaja na drugi način od Tvoje strane ili od strane druge osobe koja se koristi Tvojom lozinkom.

9. Odricanje

Uvijek se možeš odreći i odustati od svojih prava i prava Tvojih maloljetnih potomaka, cesionara prava i nasljednika žalbe na sudu Erodate. pl i sve zaštićene strane povodom podnošenja svih šteta ili gubitaka, koji navodno proizlaze iz objavljivanja ili korištenja bilo kojeg sadržaja kojeg si objavio, uključujući, ali ne ograničavajući se za bilo kakvu štetu ili gubitak koje mogu nastati pregledavanjem, učitavanjem bilo kojeg sadržaja ove stranice. Suglasan si s odustajanjem od svih pretenzija koje imaš ili možeš imati prema Erodate.hr, a koje proizlaze iz jednokratnog ili neprekidnog korištenja ove stranice, neovisno o tome da li znaš za njih ili ne, i odustajanjem od prava korištenja ovog dijela i privilegija koje daje, isto tako i od sličnih statuta, pravilnika.

10. Ograničenje odgovornosti

Ni pod kojim okolnostima, uključujući ali ne ograničavajući se na nemar, Erodate ne snosi odgovornost za posebne, strane, neposredne, posredne, kaznene ili posljedične gubitke ili naknade zbog ovoga, koje proizlaze povodom Tvog korištenja ili nekorištenja ove stranice bilo kojeg od njenih sadržaja, usluga, funkcija, proizvoda i / ili srodnog softvera, čak i ako su Erodate.hr ili njegov ovlašteni predstavnik bili upozoreni na mogućnost takve naknade. Obvezno pravo ne predviđa ograničenje odgovornosti ili odštete, zbog toga se spomenuto ograničenje ne odnosi na Tebe.

11. Oduzimanje dostupa

Erodate.hr zadržava pravo oduzimanja dostupa stranici u svakom trenutku zbog nepoštivanja propisa ili obvezujućeg prava, ili ako tako Erodate.hr ustanovi zbog drugih razloga, bez prethodne najave, bez objašnjavanja razloga i podnošenja odgovornosti. Priznaješ da su neutemeljena Tvoja očekivanja da Erodate.hr pruža usluge bez prestanka, jer Erodate.hr ima pravo prekinuti pružanje usluga ili raskinuti Tvoje članstvo u svakom trenutku, bez prethodnog upozorenja i podnošenja odgovornosti. Kada Erodate.hr ukloni ovu stranicu, priznaješ i slažeš se da Erodate.hr, prema vlastitom sudu, može ustanoviti na koji način izbrisati cijeli sadržaj i informacije. U slučaju prekida usluga/ korištenja usluga bilo koje od strana, trebaš izbrisati cijeli materijal ili sadržaje koje si prikupio s ove Internet stranice.

12. Izmjene i ispravke

Erodate.hr zadržava pravo provođenja bilo kakvih izmjena, ispravaka, dopuna ili poništavanje svih uvjeta koji se tiču stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, a ako se nastaviš koristiti stranicom znači da se slažeš s tim izmjenama, ispravcima, dopunama ili poništenjima. Ako smatraš da Ti izmjene uvjeta iz bilo kojih razloga nisu prihvatljive, iskazuješ suglasnost za prestanak korištenja stranice.

13. Opće pretpostavke

Slažeš se da su uvjeti korištenja stranice i uvjeti registracije, te svi sporovi koji proizlaze iz njih ili sav sadržaj vezan uz ovu stranicu, regulirani i interpretirani prema zakonu Republike Poljske. Slažeš se s tim da mi, naši nasljednici i cesionari prava možemo koristiti ove odredbe na Tvoju štetu i štetu Tvojih nasljednika, maloljetnih potomaka i cesionara prava. Slažeš se da ako se bilo koja od točaka uvjeta korištenja stranice proglasi nevažećom ili neostvarivom, nema utjecaja na ostale točke odredbi. Uvjeti korištenja ove stranice i njenih priloga, koje je objavio Erodate.hr, ne mogu biti izmijenjeni, s iznimkom gore navedenih propisa. Odustajanje bilo koje od strana, neovisno od toga da li je iskazana, da li je pretpostavljena bilo kojim dijelom uvjeta ili njihovih priloga, objavljenih od strane Erodate.hr, ili narušavanje odustajanja, neće značiti daljnje odricanje tog dijela ili svih dijelova uvjeta korištenja stranice.

14. Referencije

Svi izrazi poput „nas“, „naš“ i „Erodate.hr“ u ovim propisima su referencije koje se odnose na Erodate.hr i njegov temeljni subjekt i subjekte-kćeri. Svi izrazi poput „Ti“, „Tvoj“ i „korisnik“ u ovim propisima su referencije koje se odnose na korisnika, koji se slaže s uvjetima navedenima u ovim propisima i pretpostavkama, potvrđujući to klikom na tipku „dalje“.

15. Odgovornost

Administracija Internetske stranice ne snosi odgovornost za smetnje i pogreške prouzrokovane mobilnim operaterom.

16. Naša misija je iskazivanje visoke kvalitete usluge servisa i sredstava društvene komunikacije i osiguranje diskrecije. Pozdravljamo Te kao člana ove grupe, isto tako upozoravamo da Tvoj profil može biti izbrisan bez prethodnog upozorenja, ako ne budeš poštivao druge članove ili kršio propise. Želimo ugodna iskustva i zanimljive avanture.